Ayiti Pare (Haiti is ready)

This post is also available in: Kreyòl

Credit: MIT-Haiti Initiative, Creative Commons By-NC-SA

Video by George Zaidan on the MIT-Haiti Initiative which aims to develop, evaluate and disseminate Open Educational Resources in Kreyòl in order to enhance the capacity for Science, Technology, Engineering & Math (“STEM”) teaching and learning in Haiti. This 6-minute video sketches the rationale, methods and aspirations of the Initiative, a project funded mainly by the U.S. National Science Foundation: INSPIRE: Kreyol-based Cyberlearning for a New Perspective on the Teaching of STEM in local Languages and also by MIT, the Wade Fund, the Open Society Foundations, and the Foundation for Knowledge and Liberty (FOKAL) in Haiti.

Comments

  1. Francois Nau says:

    Mwen ta renmen di pwofesè Degraff, MIT ak tout moun ki angaje nan pouse lang kreyòl devan yon gwo mèsi. Inisyativ sa gen chans pou l kanpe tout revolisyon de grenn gòch ki t ap boujounen; pou l bay evolisyon yon chans. Li lè, li tan pou lang nou an jwenn plas li nan mitan tout lòt lang yo san diskriminasyon. Li lè, li tan pou nou-menm Ayisyen louvri bouch nou tout lajè pou n di sa n panse jan n reflechi san jennman. Lespri nou, konsyans nou ap an pè pou n eksprime entansyon nou, san kè sote. Ti moun lekòl ap gen chans kominike ak pwofesè yo san yo pa jennen. Pwofesè yo p ap bezwen pase tout yon nuit ap prepare franse olye yo prepare sijè y ap gen pou prezante nan klas. Na sezi wè jan sistèm edikasyon nou an a chanje ak ki kantite sèvèl entelijan konplèks lang t ap toupizi nan silans. Plis frè nou ak sè nou ap gen chans antre nan inivèsite pou fè konesans ak edikasyon ki nesesè pou yon chanjman tout bon nan peyi a. Se sèl konsa na rive gen sitwayen ki ka defann santiman nou ak valè nou kòm pèp. Paran ki pa konn li ak ekri ap ka ede pitit yo ak devwa aritmetik yo si materyèl y ap itilize yo se an kreyòl yo ye. Edikasyon ap vin gen yon lòt koulè, n ap vanse pi vit sou chimen sivilizasyon an. …Gen twòp bagay pou m ta di…..ouf….A kote tout malè k ap miyonnen nou yo, gen lespwa pou denmen.

Creative Commons License Unless otherwise stated the Pi Bon Zouti Pou Nou Rebati Website by MIT is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Website support provided by the MIT Office of Educational Innovation and Technology.

Creative Commons License Eksepte lè nou site yon ka kontrè, kontni ki sou sit Pi Bon Zouti Pou Nou Rebati a suiv règleman lisans Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Sit sa a ap fonksyone gras a sipò teknik Biwo pou Inovasyon epi Teknoloji nan Edikasyon (MIT).