TEKNOLOJI AK PEDAGOJI

N ap fè pwomosyon aprantisaj aktif an kreyòl nan syans, teknoloji, enjeniri ak matematik (S.T.En.M.) pou pifò ti moun ann Ayiti ka rive aprann, kòm sa dwa, nan sèl lang ki rele yo chè mèt chè metrès.

INISYATIV MIT-AYITI

NOUVEL

Mas 2017: Senpozyòm MIT-Ayiti

July 26th, 2017|Comments Off on Mas 2017: Senpozyòm MIT-Ayiti

https://www.youtube.com/watch?v=o6iw04lsY1I Pwof. Michel DeGraff ak Vijay Kumar ap pale ak Carel Pedre nan Chokarella sou dènye Senpozyòm MIT-Ayiti, ki te fèt [...]

Degraff Resevwa Pri “Lidèchip Martin Luther King Jr.” nan MIT

June 26th, 2017|0 Comments

Mwen se yon Ayisyen natif-natal. Ann Ayiti, lè nou antre nan yon kay, nou di “Onè!” Sa vle di ke nou [...]

Inisyativ MIT-Ayiti: Yon Angajman Entènasyonal

March 13th, 2017|Comments Off on Inisyativ MIT-Ayiti: Yon Angajman Entènasyonal

Haynes Miller Se Haynes Miller ki ekri atik sa a, ann anglè.  Epi se Paul Belony ak Jacques Pierre ki mete [...]

Atelye mas 2014

May 27th, 2016|Comments Off on Atelye mas 2014

Atelye MIT-Ayiti sou ansèyman pwobabilite & estatistik ki chita sou aprantisaj aktif san baryè Otèl Le Plaza, Pòtoprens, Ayiti, soti lendi [...]