TEKNOLOJI AK PEDAGOJI

N ap fè pwomosyon aprantisaj aktif an kreyòl nan syans, teknoloji, enjeniri ak matematik (S.T.En.M.) pou pifò ti moun ann Ayiti ka rive aprann, kòm sa dwa, nan sèl lang ki rele yo chè mèt chè metrès.

colors-900
ATELYE MIT-Ayiti/CHCL - yon siksè
13 — 16 jen 2016 nan Limonad (UEH)

INISYATIV MIT-AYITI

NOUVEL

Atelye mas 2014

May 27th, 2016|Comments Off on Atelye mas 2014

Atelye MIT-Ayiti sou ansèyman pwobabilite & estatistik ki chita sou aprantisaj aktif san baryè Otèl Le Plaza, Pòtoprens, Ayiti, soti lendi 24 mas rive jedi

Atelye jen 2014

May 27th, 2016|0 Comments

Atelye MIT Sloan sou “Lidèchip ak Travay ann Ekip” Pwof. Deborah Ancona (MIT Sloan) an kolaborasyon ak Pwof. Michel DeGraff (Inisyativ MIT-Ayiti, Depatman Lengwistik ak

Atelye jen 2016

May 27th, 2016|0 Comments

Atelye sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Université d’État d’Haïti, Campus Henry Christophe Limonade Lendi–jedi 13–16 jen 2016 Òganizatè:    Audalbert

Out 2015 Atelye

July 24th, 2015|0 Comments

Atelye sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Campus Henry Christophe Limonade, Inivèsite Leta Ayiti, Ayiti Lendi–mèkredi 24–26 out 2015 Òganizatè: Audalbert

signing900x325b
MIT ak Ayiti siyen yon akò

Ansèyman syans ak matematik an kreyòl

This post is also available in: English