TEKNOLOJI AK PEDAGOJI

N ap fè pwomosyon aprantisaj aktif an kreyòl nan syans, teknoloji, enjeniri ak matematik (S.T.En.M.) pou pifò ti moun ann Ayiti ka rive aprann, kòm sa dwa, nan sèl lang ki rele yo chè mèt chè metrès.

INISYATIV MIT-AYITI

NOUVEL

Apèl pou kontribitè

June 14th, 2019|Comments Off on Apèl pou kontribitè

Ale sou sit nou http://MIT-Ayiti.NET pou vizite platfòm lan (30 septanm). Platfòm MIT-Ayiti pou yon lekòl tèt an wo Envitasyon pou [...]

Echantiyon Leson

June 14th, 2019|Comments Off on Echantiyon Leson

Men kèk bèl echantiyon pou n lanse bibliyotèk nimerik pou lekòl tèt an wo. Men ki jan Paul Belony prezante yo: [...]

Mas 2017: Senpozyòm MIT-Ayiti

July 26th, 2017|Comments Off on Mas 2017: Senpozyòm MIT-Ayiti

https://www.youtube.com/watch?v=o6iw04lsY1I Pwof. Michel DeGraff ak Vijay Kumar ap pale ak Carel Pedre nan Chokarella sou dènye Senpozyòm MIT-Ayiti, ki te fèt [...]

Degraff Resevwa Pri “Lidèchip Martin Luther King Jr.” nan MIT

June 26th, 2017|0 Comments

Mwen se yon Ayisyen natif-natal. Ann Ayiti, lè nou antre nan yon kay, nou di “Onè!” Sa vle di ke nou [...]