Mèkredi 16 janvye:

8:00 – 8:30am Registration
8:30 – 11:00am Entwodiksyon jeneral, yon ti rale sou inisyativ MIT-­‐Ayiti a, epi 2 mo
sou atelye nou te òganize an mas 2012. Pedagoji, estimasyon epi evalyasyon (Stump), Aprantisaj aktif—espas, modèl, kilti (Dourmashkin), Yon ti poz
11:00 – 1:00pm Star pou biyochimi I (Pwofesè: Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François)
11:00 – 1:00pm TEAL I (Pwofesè: Peter Dourmashkin)
11:00 – 1:00pm Matlèt I (Pwofesè: Haynes Miller)
1:00 – 2:00pm
Manje midi
2:00 – 6:00pm STAR pou biyochimi II (pwofesè: Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François)
2:00 – 6:00pm TEAL II (Pwofesè: Peter Dourmashkin)
2:00 – 6:00pm Matlèt II (Pwofesè: Haynes Miller)

Jedi 17 janvye:

8:30 – 9:00am Registration
9:00 – 9:30am Edikasyon ak teknoloji
Yon ti rezime sou sa nou te aprann yè (mèkredi). Itilizasyon teknoloji pou aprantisaj aktif.
9:30 – 1:00pm STAR pou jenetik I (Pwofesè: Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François)
9:30 – 1:00pm TEAL III (Pwofesè: Peter Dourmashkin)
1:00 – 2:00pm
Manje midi
2:00 – 6:00pm STAR pou jenetik II (Pwofesè: Lourdes Alemán, Alison Brauneis, Ruthly François)
2:00 – 6:00 p.m. Matlèt III (Pwofesè: Haynes Miller)

Vandredi 18 janvye:

8:30 – 9:00am Registration
9:00 – 9:30am Edikasyon ak teknoloji:
Yon ti rezime sou sa nou te aprann yè (jedi). Itilizasyon teknoloji pou aprantisaj aktif.
9:30 – 1:00pm Estimasyon ak evalyasyon (Pwofesè: Glenda Stump)
1:00 – 2:00pm Manje midi
2:00 – 6:00pm Patisipan nan atelye STAR, TEAL epi Matlèt pral fè aktivite pratik
Patisipan yo pral travay ansanm pou reflech tik—pa egzanp: prepare
plan leson, ekri yo, epi kreye pwòp egzèsis pa yo

Samdi 19 janvye:

8:30 – 9:00am Registration
9:00 – 1:00pm Prezantasyon final Yon seleksyon pami patisipan STAR, TEAL ak Matlèt pral prezante travay yo