Jedi 15 janvye

8:00 – 8:30am

Enskripsyon – Sèvi kafe

8:30 – 9:30am

Salitasyon :Michel DeGraff Diskou pou ouvri atelye a e pou akeyi patisipan yo: Minis Nesmy Manigat (Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl)

9:30 – 10:15am Sesyon 1a: Egzanp aprantisaj aktif

Animatè: Haynes Miller ak Jeremy Orloff

10:15 – 11:00am

Sesyon 1b: Detaye pedagoji aprantisaj aktif la Animatris: Glenda Stump

11:00 – 12:30pm

Sesyon 1c: Panèl konferans sou aprantisaj aktif

Ki jan administrasyon inivèsite yo ka kore aprantisaj aktif ann Ayiti?

Janin Jadotte (FdS, UEH); Patrick Attié (ESIH); Jean-Marie Théodat (CHCL, UEH)

12:30 – 1:30pm Manje midi nan otèl la
1:30 – 3:00pm

Sesyon 2a: Panèl konfenans sou aprantisaj aktif

Inovasyon nan ansèyman syans ak matematik ann Ayiti

Evenson Calixte (Quisqueya); Junot Cacoq (ESIH); Luckenson Calixte (UPR, Cap-Haïtien)

3:00 – 3:15pm Pòz
3:15 – 5:00pm

Sesyon 2b: Aprantisaj aktif nan sal klas la Animatè: Glenda Stump

 
Vandredi 16 janvye

8:00 – 8:30am

Enskripsyon-Sèvi kafe

8:30 – 10:00am

Sesyon 3a: Panèl konferans sou aprantisaj aktif

Egzanp aprantisaj aktif nan sal klas ann Ayiti

Guerda Jean-Guillaume (CFEF); Jimmy Fedna (Quisqueya); Raphaël Salomon (Caraïbe); Abdias Augustin & Adler Thomas (FdS, UEH)

10:00 – 10:15am Pòz
10:15 – 12:00pm

Sesyon 3b: Objektif aprantisaj

Animatris: Glenda Stump

12:00 – 1:00pm Manje midi nan otèl la
1:00 – 2:15pm

Sesyon 4a—sesyon an paralèl:

•Sesyon pou brase lide an gwoup: fizik, matematik, biyoloji: Devlòpman egzèsis aprantisaj aktif (1:00–2:15PM)

•Sesyon sou administrasyon ak estrateji ki pou kore aprantisaj aktif ki chita sou teknoloji ak lòt resous an kreyòl (1–3PM) Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji); Michel DeGraff ak Vijay Kumar (administrasyon/estrateji)

2:15 – 2:30pm Pòz
2:30 – 5:00pm

Sesyon 4b—Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup (fizik, matematik, biyoloji): Objektif aprantisaj pou chak matyè

Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji)

Samdi 17 janvye

8:00 – 8:30am Enskripsyon-Sèvi kafe
8:30 – 10:00am

Sesyon 5a—Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup(fizik, biyoloji, matematik): Ki jan pou nou ekri yon egzèsis aprantisaj aktif

Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji)

10:00 – 10:15am Pòz
10:15 – 12:00pm

Sesyon 5b—Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup (fizik, biyoloji, matematik): Prezantasyon epi diskisyon egzanp aprantisaj aktif

Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji)

12:00 – 1:00pm Manje midi nan otèl la
1:00 – 2:30pm

Sesyon 5c—Sesyon an paralèl pou brase lide an gwoup (fizik, biyoloji, matematik): Aprantisaj aktif ki sèvi ak zouti teknoloji

Animatè: Paul Belony (Fizik); Haynes Miller ak Jeremy Orloff (Matematik); Lourdes Alemán, Ruthly François ak Jimmy Fedna (Biyoloji)

2:30 – 2:45pm

Sesyon 6a: Evalyasyon

2:35 – 5:00pm

Sesyon 6b: Revizyon

Brase lide sou atelye a epi planifikasyon pwochen etap Inisyativ la