Inisyativ MIT-Ayiti: Yon Angajman Entènasyonal

Haynes Miller Se Haynes Miller ki ekri atik sa a, ann anglè.  Epi se Paul Belony ak Jacques Pierre ki mete tèt ansanm nan travay tradiksyon kreyòl la. 'Yè swa, mwen fè yon rèv : Mwen ak pitit fi m, se Boston n ap viv. Mwen t ap prepare pitit fi m pou l ale lekòl.  Li gen diz an. Lekòl enpòtan