Istwa

/Istwa

Atelye mas 2014

Atelye MIT-Ayiti sou ansèyman pwobabilite & estatistik ki chita sou aprantisaj aktif san baryè Otèl Le Plaza, Pòtoprens, Ayiti, soti lendi 24 mas rive jedi 27 mas 2013, 9AM-5PM Òganizatè: Michel DeGraff & Vijay Kumar Se ak kè kontan n ap anonse yon atelye sou pedagoji aprantisaj aktif nan kou sou entwodiksyon nan pwobabilite & [...]

By | May 27th, 2016|Istwa, Nouvèl|Comments Off on Atelye mas 2014

Atelye jen 2014

Atelye MIT Sloan sou “Lidèchip ak Travay ann Ekip” Pwof. Deborah Ancona (MIT Sloan) an kolaborasyon ak Pwof. Michel DeGraff (Inisyativ MIT-Ayiti, Depatman Lengwistik ak Filozofi nan MIT) 26–28 jen 2014—Otèl El Rancho, Petyon-Vil, Ayiti Objektif: Pou ki sa pou nou brase lide sou lidèchip epi travay ann ekip ? Rezon an se paske patisipan [...]

By | May 27th, 2016|Istwa, Nouvèl|0 Comments

Atelye jen 2016

Atelye sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Université d’État d’Haïti, Campus Henry Christophe Limonade Lendi–jedi 13–16 jen 2016 Òganizatè:    Audalbert BIEN-AIMÉ (Université d’État d’Haïti, Campus Henry Christophe) Michel DeGRAFF (Massachusetts Institute of Technology) Dat: 28 me 2016 Kolèg Edikatè, Kolèg Edikatris, Onè! N ap ekri w nan non Campus Henry [...]

By | May 27th, 2016|Featured, Istwa, Nouvèl|0 Comments

Haitian educators and MIT faculty develop Kreyòl-based teaching tools

Project led by linguist Michel DeGraff is revolutionizing education in Haiti, and serving as a model for similar projects around the world. See News Office article

By | October 7th, 2015|Istwa|0 Comments

Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji

Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Pòtoprens, Ayiti, 15-17 janvye 2015 Oganizatè: Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) ansanm ak Inisyativ MIT-Ayiti Kowòdonatè: Michel DeGraff ak Vijay Kumar (MIT) epi Paul Mentor (MENFP, Biwo MENFP/MIT-Ayiti) PDF kalandriye atelye a Inisyativ MIT-Ayiti a ansanm ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak [...]

By | January 27th, 2015|Istwa, Nouvèl|0 Comments

MIT-Haiti Workshops on Technology-Enhanced and Open Education

MIT-Haiti Workshops on Technology-Enhanced and Open Education Port-au-Prince, Haiti, January 15-17, 2015 Organizers: Haiti's Ministry of National Education and Professional Training (MENFP) and MIT-Haiti Initiative Coordinators: Michel DeGraff and Vijay Kumar (MIT) and Paul Mentor (MENFP/MIT-Haiti Bureau) PDF Workshop Schedule The MIT-Haiti Initiative and Haiti's Ministry of National Education and Professional Training (MENFP) are hosting [...]

By | December 22nd, 2014|Istwa, Nouvèl|0 Comments

A new leadership model for a new Haiti

See News Office article

By | August 4th, 2014|Istwa|0 Comments

MIT Sloan hosts Haitian prime minister

News Office article

By | June 12th, 2014|Istwa|0 Comments

MIT and Haiti sign agreement to promote Kreyòl-language STEM education

News Office story

By | April 17th, 2013|Istwa|0 Comments

2010 Symposium

A group at MIT has responded to the challenge presented by the destruction of Haitian universities by the earthquake of January 12, 2010. One silver lining in the dark cloud left by this earthquake is the unique opportunity to build in Haiti universities for the future. These future universities will be able to make quality [...]

By | May 19th, 2010|Istwa|0 Comments