Nouvèl

/Nouvèl

Apèl pou kontribitè

Ale sou sit nou http://MIT-Ayiti.NET pou vizite platfòm lan (30 septanm). Platfòm MIT-Ayiti pou yon lekòl tèt an wo Envitasyon pou n devlope epi pataje materyèl an kreyòl pou n kreye yon bèl bibliyotèk nimerik pou lekòl ann Ayiti (16 jen) Motivasyon pou yon mouvman sitwayen — kreyasyon ak pataj materyèl pou yon lekòl tèt an wo : Inisyativ [...]

By | June 14th, 2019|Nouvèl|Comments Off on Apèl pou kontribitè

Echantiyon Leson

Men kèk bèl echantiyon pou n lanse bibliyotèk nimerik pou lekòl tèt an wo. Men ki jan Paul Belony prezante yo: Pou bati yon kay, w ap bezwen yon plan konplè ki pou detaye chak ti pyès nan sa ou bezwen reyalize a. Nan pwogram MIT-Ayiti a, nou mete aksan sou enpòtans plan leson nan [...]

By | June 14th, 2019|Nouvèl|Comments Off on Echantiyon Leson

Mas 2017: Senpozyòm MIT-Ayiti

https://www.youtube.com/watch?v=o6iw04lsY1I Pwof. Michel DeGraff ak Vijay Kumar ap pale ak Carel Pedre nan Chokarella sou dènye Senpozyòm MIT-Ayiti, ki te fèt 27 e 28 mas 2017 nan Otèl Marriott nan Pòtoprens.

By | July 26th, 2017|Nouvèl|Comments Off on Mas 2017: Senpozyòm MIT-Ayiti

Degraff Resevwa Pri “Lidèchip Martin Luther King Jr.” nan MIT

Mwen se yon Ayisyen natif-natal. Ann Ayiti, lè nou antre nan yon kay, nou di “Onè!” Sa vle di ke nou onore moun ki nan kay la. Epi moun ki nan kay la reponn "Respè!" Sa se yon mak respè.  An nou eseye: "Onè! . . .. Respè! . . ." Kounye a, mwen ta [...]

By | June 26th, 2017|Featured, Nouvèl, Videyo|0 Comments

Inisyativ MIT-Ayiti: Yon Angajman Entènasyonal

Haynes Miller Se Haynes Miller ki ekri atik sa a, ann anglè.  Epi se Paul Belony ak Jacques Pierre ki mete tèt ansanm nan travay tradiksyon kreyòl la. 'Yè swa, mwen fè yon rèv : Mwen ak pitit fi m, se Boston n ap viv. Mwen t ap prepare pitit fi m pou l ale lekòl.  Li gen diz an. Lekòl enpòtan [...]

By | March 13th, 2017|Nouvèl|Comments Off on Inisyativ MIT-Ayiti: Yon Angajman Entènasyonal

Atelye mas 2014

Atelye MIT-Ayiti sou ansèyman pwobabilite & estatistik ki chita sou aprantisaj aktif san baryè Otèl Le Plaza, Pòtoprens, Ayiti, soti lendi 24 mas rive jedi 27 mas 2013, 9AM-5PM Òganizatè: Michel DeGraff & Vijay Kumar Se ak kè kontan n ap anonse yon atelye sou pedagoji aprantisaj aktif nan kou sou entwodiksyon nan pwobabilite & [...]

By | May 27th, 2016|Istwa, Nouvèl|Comments Off on Atelye mas 2014

Atelye jen 2014

Atelye MIT Sloan sou “Lidèchip ak Travay ann Ekip” Pwof. Deborah Ancona (MIT Sloan) an kolaborasyon ak Pwof. Michel DeGraff (Inisyativ MIT-Ayiti, Depatman Lengwistik ak Filozofi nan MIT) 26–28 jen 2014—Otèl El Rancho, Petyon-Vil, Ayiti Objektif: Pou ki sa pou nou brase lide sou lidèchip epi travay ann ekip ? Rezon an se paske patisipan [...]

By | May 27th, 2016|Istwa, Nouvèl|0 Comments

Atelye jen 2016

Atelye sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Université d’État d’Haïti, Campus Henry Christophe Limonade Lendi–jedi 13–16 jen 2016 Òganizatè:    Audalbert BIEN-AIMÉ (Université d’État d’Haïti, Campus Henry Christophe) Michel DeGRAFF (Massachusetts Institute of Technology) Dat: 28 me 2016 Kolèg Edikatè, Kolèg Edikatris, Onè! N ap ekri w nan non Campus Henry [...]

By | May 27th, 2016|Featured, Istwa, Nouvèl|0 Comments

Out 2015 Atelye

Atelye sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Campus Henry Christophe Limonade, Inivèsite Leta Ayiti, Ayiti Lendi–mèkredi 24–26 out 2015 Òganizatè: Audalbert BIEN-AIMÉ (CHCL, UEH) Michel DeGRAFF ak Vijay KUMAR (MIT) Kolèg Edikatè, Kolèg Edikatris, Onè! N ap ekri w nan non Campus Henry Christophe Limonade (CHCL, UEH) ansanm ak Inisyativ MIT-Ayiti. [...]

By | July 24th, 2015|Featured, Nouvèl|0 Comments

Michel DeGraff on Haiti’s new policy for teaching in Kreyòl

MIT scholar, and advocate of native-language instruction, backs linguistic change. by Peter Dizikes | MIT News Office July 20, 2015 This month, Haiti’s government announced a new policy to educate students in Kreyòl, the native language of most Haitians, rather than French, the language traditionally used in schools. Introducing Kreyòl-language instruction has been a cause [...]

By | July 20th, 2015|Featured, Nouvèl|0 Comments