Uncategorized @ht

/Uncategorized @ht

TEAL Ateliers an Ayiti

Nan mwa Mas 29-30, 2012, Peter Dourmashkin, MIT, présenté interactive ateliers sou Technology Enabled Active Learning (TEAL) 38 patisipan yo de Ayisyen lekòl e inivèsite yo. Photo Credit: Michel DeGraff, Creative Commons Attribution License Sa fè 10 lane depi pwofesè fizik nan MIT devlope yon metòd ki rele “Teknoloji pou aprantisaj aktif” (“Technology Enabled [...]

By | April 24th, 2013|Uncategorized @ht|0 Comments

Janvye 2013 Atelye

Atelye MIT ap fè sou teknoloji pou metòd aprantisaj aktif ki chita sou resous pedagojik san baryè from 16-19 janvye 2013 en Pòtoprens, Ayiti. Sa se dezyèm seri atelye nan yon pwogram ki pral dire 5 an. Objektif atelye sa yo se evalye metòd pedagojik ak devlòpman materyèl an kreyòl ki baze sou Resous pedagojik [...]

By | January 14th, 2013|Uncategorized @ht|0 Comments

Q&A with Michel DeGraff

Kathryn O'Neill of the MIT School of Humanities, Arts and Social Sciences writes: Recipient of $1m NSF grant for linguistics research, and development of active-learning resources for science and math in Kreyòl Ki fèk reservwa $1 milyon nan men NSF pou rechèch lengwistik epi pou kreyasyon zouti pou aprantisaj aktif syans ak matematik an kreyòl [...]

By | October 26th, 2012|Nouvèl, Uncategorized @ht|0 Comments

MATERYÈL EDIKATIF “MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY” (MIT) AP PATAJE AVÈK PWOFESÈ AK ETIDYAN AYISYEN

Massachussetts Institute of Technology (MIT), Fakilte Syans (FDS) Inivesite Leta Ayiti (UEH) ak Fondasyon Konesans ak libète (FOKAL) ap envite tout medya ayisyen yo vini nan seremoni kote Fakilte Syans pral resevwa yon materyèl edikatif san parèy k ap soti nan MIT Seremoni sa pral fèt nan Fakilte Syans (nan kwen ri Monseyè Giyou ak [...]

By | November 11th, 2011|Uncategorized @ht|0 Comments

New perspectives on basic and higher education programs

Jean-Marie Théodat provides new perspectives on basic and higher education programs in Haiti. One of the major challenges our generation is facing in Haiti is the lack of education and human resources in the rebuilding of a sustainable society. Traditionally Haiti has been counting on foreign countries for the definition of its higher education framework. [...]

By | October 15th, 2010|Projects, Uncategorized @ht|0 Comments

Annou dekouvri trezò lang kreyòl nou a

Se konsa Jean-Marie Théodat dekri yon pwojè li ta renmen fè an kolaborasyon ak kolèg MIT: "Mwen vle kwè li ta lè li ta tan pou, nan rezo sant kiltirèl AUF (“Agence Universitaire de la Francophonie”) ak OIF ("Organisation International de la Francophonie”) genyen nan peyi a, ta gen plas tou pou dokiman ak materyèl [...]

By | September 30th, 2010|Uncategorized @ht|0 Comments