Videyo

/Videyo

Degraff Resevwa Pri “Lidèchip Martin Luther King Jr.” nan MIT

Mwen se yon Ayisyen natif-natal. Ann Ayiti, lè nou antre nan yon kay, nou di “Onè!” Sa vle di ke nou onore moun ki nan kay la. Epi moun ki nan kay la reponn "Respè!" Sa se yon mak respè.  An nou eseye: "Onè! . . .. Respè! . . ." Kounye a, mwen ta [...]

By | June 26th, 2017|Featured, Nouvèl, Videyo|0 Comments

Pwofesè Jean-Marie Théodat ap palè sou Vizyon ak Objektif pou Rebati Ayiti

Pwofesè Jean-Marie Théodat ap palè sou Vizyon ak Objektif pou Rebati Ayiti. Videyo fet par Pwof. Michel DeGraff

By | June 9th, 2016|Featured, Videyo|0 Comments

Videyo Senpodyom 2010

Slideshow video from 2010 Symposium

By | June 9th, 2016|Videyo|Comments Off on Videyo Senpodyom 2010

Inisyativ MIT-Ayiti: Edikasyon san baryè pou tout moun ann Ayiti

By | June 9th, 2016|Videyo|Comments Off on Inisyativ MIT-Ayiti: Edikasyon san baryè pou tout moun ann Ayiti

Yon nouvo zouti enpòtan ki kapab ede timoun Ayiti yo aprann

“Imajinen yon nouvo Ayiti kote tout moun, finalman, kapab li ak ekri lang natif natal yo.” – Michel DeGraff, Massachusetts Institute of Technology, Inisyativ MIT-Ayiti, Akademi Kreyòl Ayisyen PRLog - June 17, 2015 - PORT AU PRINCE, Haiti Se Dory Piccard Dickson ki ekri atik sa a ann angle, enpi se Mandaly Louis-Charles ki tradui [...]

By | June 24th, 2015|Featured, Nouvèl, Videyo|0 Comments

Pwof. Guerda Jean-Guillaume ap pale de Inisyativ MIT-Ayiti

Pwofesè Guerda Jean-Guillaume ap brase lide sou eksperyans li, kòm pwofesè matematik, nan Inisyativ MIT-Ayiti. Se ekip matematisyen Pwof. Haynes Miller (http://www-math.mit.edu/~hrm/) nan Depatman Matematik MIT (http://math.mit.edu) ki devlope lojisyèl "Mathlets" sa yo: http://mathlets.org/. Depatman Matematik MIT se youn nan depatman matematik ki pi avanse nan lemonn antye (http://on.fb.me/1F4Fp3e). Se Pierre Michel Chéry ak Paul [...]

By | May 11th, 2015|Featured, Nouvèl, Videyo|0 Comments

Laurent Lamothe nan MIT Sloan sou Inisyativ MIT-Ayiti

(Videyo se nan lang angle.) Laurent Lamothe (Ansyen Premye Minis Ayiti, 2012-2014) ap entèvni , sou lidèchip inovatif, nan dat 13 Avril 2015, nan MIT Sloan. Sa se yon ti pati nan entèvansyon an, kote l ap reponn kesyon piblik la. L ap esplike ki jan Inisyativ MIT-Ayiti ap amelyore kalite epi aksè nan edikasyon [...]

By | April 13th, 2015|Featured, Nouvèl, Videyo|0 Comments