MIT OpenCourseWare bay finansman

Janvye 2017 rive jounen jodi a pou n tradui materyèl MITx sou to build a translation into Haitian Creole of MITx Calculus 1A: Differentiation

Read more

Woumble mas 2017

Mas 2017

Read more

MIT bay finansman

Janvye 2017 rive jounen jodi a | pou pwodiksyon materyèl k ap kore aprantisaj aktif ki chita sou resous an kreyòl nan disiplin Syans, Teknoloji, Enjeniri ak Matematik.

Read more

Atelye epi konsiltasyon sou Kanmpis Henry Christophe, Inivèsite Leta d Ayiti, Limonad

Jen 2016

Read more

Pwogram Fòmasyon MIT-Ayiti

Septanm 2015 | Pwogram Fòmasyon MIT-Ayiti

Read more

Anbasad Etazini nan Pòtoprens

Jen 2016 | Ede nan finansman atelye epi konsiltasyon MIT-Ayiti sou Kanmpis Henry Christophe, Inivèsite Leta d Ayiti, Limonad

Read more

Ansyen Premye Minis Laurent Lamothe Vizite MIT

April 2015 | Ansyen Premye Minis Laurent Lamothe Vizite MIT

Read more

Inisyativ MIT-Ayiti ranpòte pri “Chwa Public La” nan konpetisyon videyo Fondasyon Nasyonal pou Lasyans oz Etazini

Me 2015 | Inisyativ MIT-Ayiti ranpòte pri “Chwa Public La” nan konpetisyon videyo Fondasyon Nasyonal pou Lasyans oz Etazini

Read more

Inogirasyon Akademi Kreyòl Ayisyen

Desanm 2014 | Inogirasyon Akademi Kreyòl Ayisyen

Read more

Atelye sou lidèchip e travay ann ekip

Jen 2014

Read more

Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Nesmy Manigat Vizite MIT

Jen 2014 | Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Nesmy Manigat Vizite MIT

Read more

Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Vanneur Pierre Siyen Akò ak MIT-Haiti

Avril 2013 | Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Vanneur Pierre Siyen Akò ak MIT-Haiti

Read more