Lojisyèl “Star” yo se zouti nimerik ki pèmèt pwofesè yo prezante metòd rechèch epi aplike metòd sa yo rapido presto nan sal klas. Lojisyèl Star yo pèmèt etidyan yo jwenn posiblite pou yo fè etid sou pwoteyin epi sou varyasyon jenetik, san yo pa oblije gen ni ekipman avanse ni laboratwa ki byen ekipe. Zouti Star sa yo ka sèvi pou analize konsèp ki fondamantal nan rechèch sou jenetik epi biyochimi.

Videyo tutoryèl an kreyòl sou StarBiochem

Angle: StarBiochem

starbiochem-tutorial-1-kreyol

Gid sou videyo pou StarBiochem, #1
StarBiochem Tutorial 1

starbiochem-tutorial-2-kreyol

Gid sou videyo pou StarBiochem, #2
StarBiochem Tutorial 2

starbiochem-tutorial-3-kreyol

Gid sou videyo pou StarBiochem, #3
StarBiochem Tutorial 3

Videyo tutoryèl an kreyòl sou StarGenetics

stargenetics-tutorial-1-kreyol

Gid sou videyo pou StarGenetics, #1
StarGenetics Tutorial 1

stargenetics-tutorial-2-kreyol

Gid sou videyo pou StarGenetics, #2
StarGenetics Tutorial 2

stargenetics-tutorial-3-kreyol

Gid sou videyo pou StarGenetics, #3
StarGenetics Tutorial 3

Building your own StarGenetics Exercises