Pwofesè Jean-Marie Théodat ap palè sou Vizyon ak Objektif pou Rebati Ayiti.

Videyo fet par Pwof. Michel DeGraff