Me 2015 | Inisyativ MIT-Ayiti ranpòte pri “Chwa Public La” nan konpetisyon videyo Fondasyon Nasyonal pou Lasyans oz Etazini