MIT OpenCourseWare bay finansman

Janvye 2017 rive jounen jodi a pou n tradui materyèl MITx sou to build a translation into Haitian Creole of MITx Calculus 1A: Differentiation

Read more

March 2017 Symposium

March 2017

Read more

Woumble mas 2017

Mas 2017

Read more

MIT bay finansman

Janvye 2017 rive jounen jodi a | pou pwodiksyon materyèl k ap kore aprantisaj aktif ki chita sou resous an kreyòl nan disiplin Syans, Teknoloji, Enjeniri ak Matematik.

Read more

MIT Internal Grant

January 2017-present | for the production of materials to support technology-enhanced active learning of STEM in Kreyòl

Read more

18.01 OCW Grant

January 2017-present | to build a translation into Haitian Creole of MITx Calculus 1A: Differentiation

Read more

Atelye epi konsiltasyon sou Kanmpis Henry Christophe, Inivèsite Leta d Ayiti, Limonad

Jen 2016

Read more

Workshop and consultancy at Campus Henry Christophe, Université d’État d’Haïti, Limonade

June 2016

Read more

Pwogram Fòmasyon MIT-Ayiti

Septanm 2015 | Pwogram Fòmasyon MIT-Ayiti

Read more

MIT-Haiti Fellowship

September 2015 | Details of the fellowship can be found here.

Read more

Anbasad Etazini nan Pòtoprens

Jen 2016 | Ede nan finansman atelye epi konsiltasyon MIT-Ayiti sou Kanmpis Henry Christophe, Inivèsite Leta d Ayiti, Limonad

Read more

Grant from American Embassy in Port-au-Prince

June 2016 | To sponsor MIT-Haiti workshop and consultancy at Campus Henry Christophe, Université d’État d’Haïti, Limonade

Read more

Inisyativ MIT-Ayiti ranpòte pri “Chwa Public La” nan konpetisyon videyo Fondasyon Nasyonal pou Lasyans oz Etazini

Me 2015 | Inisyativ MIT-Ayiti ranpòte pri “Chwa Public La” nan konpetisyon videyo Fondasyon Nasyonal pou Lasyans oz Etazini

Read more

Ansyen Premye Minis Laurent Lamothe Vizite MIT

April 2015 | Ansyen Premye Minis Laurent Lamothe Vizite MIT

Read more

Haiti’s Former Prime Minister Laurent Lamothe Visits MIT

April 2015 | Haiti’s Former Prime Minister Laurent Lamothe Visits MIT

Read more

MIT-Haiti Initiative wins “Public Choice” Award at NSF Video Showcase competition

May 2015 | MIT-Haiti Initiative wins “Public Choice” Award at NSF Video Showcase competition

Read more

Haitian Creole Academy Starts

December 2014 | Haitian Creole Academy Starts

Read more

Inogirasyon Akademi Kreyòl Ayisyen

Desanm 2014 | Inogirasyon Akademi Kreyòl Ayisyen

Read more

Leadership & Teamwork Workshop

June 2014

Read more

Atelye sou lidèchip e travay ann ekip

Jen 2014

Read more

Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Nesmy Manigat Vizite MIT

Jen 2014 | Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Nesmy Manigat Vizite MIT

Read more

Haiti’s Prime Minister Laurent Lamothe & Minister of Education Nesmy Manigat Visit MIT

June 2014 | Haiti’s Prime Minister Laurent Lamothe & Minister of Education Nesmy Manigat Visit MIT 

Read more

Haiti’s Prime Minister Laurent Lamothe & Minister of Education Vanneur Pierre Signs Agreement with MIT-Haiti

April 2013 | Haiti’s Prime Minister Laurent Lamothe & Minister of Education Vanneur Pierre Signs Agreement with MIT-Haiti

Read more

Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Vanneur Pierre Siyen Akò ak MIT-Haiti

Avril 2013 | Premye Minis Laurent Lamothe & Minis Edikasyon Vanneur Pierre Siyen Akò ak MIT-Haiti

Read more

Go Haiti Go video

April 2013

Read more

Workshops begin

March 2012

Read more

NSF Grant

January 2011

Read more

New OCW course in Kreyol

January 2011

Read more

Initial Symposium

October 2010

Read more

NSF Matenwa Grant

January 2010

Read more