Limonade University, August 24-26, 2015
Michel DeGraff, Direktè, Inisyativ MIT-Ayiti; Pwofesè, Depatman lengwistik ak filozofi nan MIT 

Pedagoji and Evalyasyon:

  • Glenda Stump, PwofesèEnstiti Syans Aprantisaj, Arizona State University  

Biyoloji:

  • Lourdes Aleman, Kowòdonatè pwogram pou inovasyon nan kourikoulòmEdikasyon nimerik nan MIT (“MIT Office of Digital Learning”) 
  • Alison Brauneis,  Syantis k ap  rechèch nan depatman Biyoloji MIT
  • Ruthly François, Pwofesè biyolojiInisyativ MIT-Ayitietidyant nan pwogram metriz sante piblik, John Hopkins University  

Matematik:

  • Haynes Miller, PwofesèDepatman matematik nan MIT  
  • Jeremy Orloff, Pwofesè nan Deptman matematik & Gwoup Etid Eksperimantal nan MIT 

Fizik:

  • Paul Belony,  Pwofesè Fizik, Lafayette University, Inisyativ MIT-AyitiPrezidan, STEM Translation / Belony Syantifik  

Administrative:

  • Kirky DeLong, Ko-direktè pou Teknoloji & Pwojè Espesyal, MIT Office of Digital Learning