Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji

Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Pòtoprens, Ayiti, 15-17 janvye 2015 Oganizatè: Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) ansanm ak Inisyativ MIT-Ayiti Kowòdonatè: Michel DeGraff ak Vijay Kumar (MIT) epi Paul Mentor (MENFP, Biwo MENFP/MIT-Ayiti) PDF kalandriye atelye a Inisyativ MIT-Ayiti a ansanm ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak [...]