Profiles

/Profiles

Dokiman pou preparasyon plan leson ki pou kore aprantisaj aktif - Glenda Stump Telechaje N ap pataje kèk paj nan yon dokiman Pwòf Glenda S. Stump sou "Pedagoji ak Evalyasyon" nan Gid Fizik Inisyativ MIT-Ayiti (Edisyon JEBCA, 2019). Dokiman sa a esplike ki jan pou n bati plan leson ki [...]

By | August 5th, 2019|Uncategorized|Comments Off on Ki Jan Pou N Bati Plan Leson Ki Djanm

Men repons sou kèk kesyon nou resevwa pi souvan sou platfòm lan apre nou te lanse apèl la: Ki jan nou ka kontribye nan konbit sa a menm si n pa gen aparèy pou n monte sou sit entènèt la ? N ap tabli yon pwosesis pou chak patisipan nan konbit la jwenn yon fason [...]

By | July 29th, 2019|Uncategorized|Comments Off on Kesyon Sou Platfòm Lan

Ale sou sit nou http://MIT-Ayiti.NET pou vizite platfòm lan (30 septanm). Platfòm MIT-Ayiti pou yon lekòl tèt an wo Envitasyon pou n devlope epi pataje materyèl an kreyòl pou n kreye yon bèl bibliyotèk nimerik pou lekòl ann Ayiti (16 jen) Motivasyon pou yon mouvman sitwayen — kreyasyon ak pataj materyèl pou yon [...]

By | June 14th, 2019|News|Comments Off on Apèl pou kontribitè

Men kèk bèl echantiyon pou n lanse bibliyotèk nimerik pou lekòl tèt an wo. Men ki jan Paul Belony prezante yo: Pou bati yon kay, w ap bezwen yon plan konplè ki pou detaye chak ti pyès nan sa ou bezwen reyalize a. Nan pwogram MIT-Ayiti a, nou mete aksan [...]

By | June 14th, 2019|News|Comments Off on Echantiyon Leson

Prof. Michel Degraff speaks with Carel Pedre at Chokarella on the last MIT-Haiti Symposium, which took place March 27-28, 2017 at the Marriott Hotel in Port-au-Prince.

By | July 26th, 2017|News, Uncategorized|Comments Off on March 2017: MIT-Haiti Symposium

https://www.youtube.com/watch?v=o6iw04lsY1I Pwof. Michel DeGraff ak Vijay Kumar ap pale ak Carel Pedre nan Chokarella sou dènye Senpozyòm MIT-Ayiti, ki te fèt 27 e 28 mas 2017 nan Otèl Marriott nan Pòtoprens.

By | July 26th, 2017|Nouvèl|Comments Off on Mas 2017: Senpozyòm MIT-Ayiti