Uncategorized @ht

/Uncategorized @ht

Vers une utilisation des outils technologiques en créole dans l’enseignement en Haïti

Le Nouvelliste | Publié le :16 août 2013 Bertrand Mercéus merceusb@yahoo.fr Des professeurs de Massachussetts Institute of Technology (MIT) de Boston ont mis fin, mercredi, à un atelier de formation pour 40 enseignants haïtiens, à l'hôtel Le Plazza, au Champ de Mars. Cette formation, qui a duré trois jours, du 12 au 14 août, avait [...]

By | August 21st, 2013|Uncategorized @ht|0 Comments

Janvye 2013 Atelye

Atelye MIT ap fè sou teknoloji pou metòd aprantisaj aktif ki chita sou resous pedagojik san baryè from 16-19 janvye 2013 en Pòtoprens, Ayiti. Sa se dezyèm seri atelye nan yon pwogram ki pral dire 5 an. Objektif atelye sa yo se evalye metòd pedagojik ak devlòpman materyèl an kreyòl ki baze sou Resous pedagojik [...]

By | January 14th, 2013|Uncategorized @ht|0 Comments

Q&A with Michel DeGraff

Kathryn O'Neill of the MIT School of Humanities, Arts and Social Sciences writes: Recipient of $1m NSF grant for linguistics research, and development of active-learning resources for science and math in Kreyòl Ki fèk reservwa $1 milyon nan men NSF pou rechèch lengwistik epi pou kreyasyon zouti pou aprantisaj aktif syans ak matematik an kreyòl [...]

By | October 26th, 2012|Nouvèl, Uncategorized @ht|0 Comments

MATERYÈL EDIKATIF “MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY” (MIT) AP PATAJE AVÈK PWOFESÈ AK ETIDYAN AYISYEN

Massachussetts Institute of Technology (MIT), Fakilte Syans (FDS) Inivesite Leta Ayiti (UEH) ak Fondasyon Konesans ak libète (FOKAL) ap envite tout medya ayisyen yo vini nan seremoni kote Fakilte Syans pral resevwa yon materyèl edikatif san parèy k ap soti nan MIT Seremoni sa pral fèt nan Fakilte Syans (nan kwen ri Monseyè Giyou ak [...]

By | November 11th, 2011|Uncategorized @ht|0 Comments

Annou dekouvri trezò lang kreyòl nou a

Se konsa Jean-Marie Théodat dekri yon pwojè li ta renmen fè an kolaborasyon ak kolèg MIT: "Mwen vle kwè li ta lè li ta tan pou, nan rezo sant kiltirèl AUF (“Agence Universitaire de la Francophonie”) ak OIF ("Organisation International de la Francophonie”) genyen nan peyi a, ta gen plas tou pou dokiman ak materyèl [...]

By | September 30th, 2010|Uncategorized @ht|0 Comments