Biology

Lourdes Alemán & Alison Brauneis || StarBiochem || Kreyòl(PDF)

Lourdes Alemán & Alison Brauneis || StarGenetics || Kreyòl(PDF)

Chemistry

Beth Vogel Taylor || Real-world Chemistry Examples to Engage and Motivate Students || English(PDF)

Mathematics

Jeremy Orloff || Active Learning in a Mathematics Classroom || English(PDF) Kreyòl(PDF)

Haynes Miller || Flashcards in a Mathematics Classroom || English(PDF) Kreyòl(PDF)

Haynes Miller & Jeremy Orloff || Geogebra in Kreyòl || English(PDF) Kreyòl(PDF)

Pierre Michel Chéry & Haynes Miller || Kreyòl Technical Mathematics Glossary || English(PDF) Kreyòl(PDF)

Haynes Miller || The MIT Mathlets in Haitian Kreyòl || English(PDF) Kreyòl(PDF)

Haynes Miller || Opening up the  Mathematics Classroom || English(PDF)

Physics

Dr. Paul A. Belony, Jr. || Aprantisaj Aktif Fizik || Kreyòl(PDF)

Pedagogy

Glenda Stump || The ICAP Framework || English(PDF) Kreyòl(PDF)

Invited Participants

Stevens Azima ||  Krekonomi Ekonomi an kreyòlKlè kou dlo kòk || Kreyòl(PDF)

InnovEd-UniQ || InnovEd-UniQ Universitè Quisqueya Fòmasyon Edikatè yo || Kreyòl(PDF)

Kletjian Foundation || Kreyòl(PDF)

Jean Came Poulard || LOGIPAM Sistèm Entegre Jesyon Lekòl || Kreyòl(PDF)

Father Yves Voltaire || Kominikasyon an kreyòl ak an franse nan UPNip || Kreyòl(PDF)

Vianna Stecher || Maison Henri Deschamps Réseau Télé-Enseignement (RETEL) || Kreyòl(PDF)

Audalbert Bien-Aime ||  Campus Henry Christophe/Université d’État dHaiti Trètman dlo brevaj pou poul || Kreyòl(PDF)