Pwen enpòtan

/Pwen enpòtan

Patrick Attié fè tou inivèsite Ayiti yo epi l pale de bezwen yo genyen

Nan yon prezantasyon videyo, Patrick Attié montre dega ki fèt nan Fakilte Syans, Inivèsite d Eta d Ayiti ak Lekòl siperyè enfotwonik Ayiti (ESIH) apre tranblemanntè a. Epitou li montre ki jan y ap travay sou twa aspè diferan: chèche finansman pou rekonstriksyon (pou yon plas pwovizwa), jere tranzisyon an pou etidyan yo ka kontinye [...]

By | May 13th, 2013|Pwen enpòtan|0 Comments

Michèle Pierre-Louis pale sou enpòtans rekonstriksyon an

Madam Michèle Pierre-Louis montre enpòtans ki genyen pou rekonstwi sistèm edikasyon ann Ayiti ak enpòtans pou fè vwa Ayisyen ak kilti ayisyen ale lwen nan efò pou rekonstriksyon an o nivo entènasyonal: “Pandan kèk tan nan vi mwen, mwen te yon edikatè, e m panse edikasyon gen anpil valè. Rekonstwi [sistèm] edikasyon an [...]

By | May 13th, 2013|Pwen enpòtan|0 Comments

Defi ki genyen pou Ansèyman siperyè

Nan prefas liv The Challenge for Haitian Higher Education, men ki jan doktè Louis Herns Marcelin dekri objektif rapò a: “Objektif etid sa a se pote yon kontribisyon nan dyalòg nasyonal ak entènasyonal epi pwopoze solisyon pou defi nan ansèyman siperyè peyi a rankontre. Nou dekouvri mank ki genyen nan sistèm nan jan l ye [...]

By | May 13th, 2013|Pwen enpòtan|0 Comments

Jacky Lumarque pale sou travay volontè ki gen konpetans

Pwen enpòtan nan senpozyòm nan Jacky Lumarque pale sou travay volontè ki gen konpetans Di jou apre tranblemanntè a, inivèsite Kiskeya òganize yon sistèm pou moun travay kòm volontè. Premyèman, etidyan medsin yo kanpe yon tant nan pakin lekòl la. O kòmansman se pwofesè yo ki te sipèvize yo, apre sa vin gen yon ekip [...]

By | May 13th, 2013|Projects @ht, Pwen enpòtan|0 Comments