Ajanda epi atik sou modèl lidèchip “4-KAP” la:

Prezantasyon:

Feyè: