TEKNOLOJI AK PEDAGOJI

N ap fè pwomosyon aprantisaj aktif an kreyòl nan syans, teknoloji, enjeniri ak matematik (S.T.En.M.) pou pifò ti moun ann Ayiti ka rive aprann, kòm sa dwa, nan sèl lang ki rele yo chè mèt chè metrès.

INISYATIV MIT-AYITI

NOUVEL

  • Yon kouvrèti pou yon gid fizik

Ki Jan Pou N Bati Plan Leson Ki Djanm

August 5th, 2019|Comments Off on Ki Jan Pou N Bati Plan Leson Ki Djanm

Dokiman pou preparasyon plan leson ki pou kore aprantisaj aktif - Glenda Stump Telechaje N ap pataje kèk paj nan yon [...]

Kesyon Sou Platfòm Lan

July 29th, 2019|Comments Off on Kesyon Sou Platfòm Lan

Men repons sou kèk kesyon nou resevwa pi souvan sou platfòm lan apre nou te lanse apèl la: Ki jan nou [...]

Apèl pou kontribitè

June 14th, 2019|Comments Off on Apèl pou kontribitè

Ale sou sit nou http://MIT-Ayiti.NET pou vizite platfòm lan (30 septanm). Platfòm MIT-Ayiti pou yon lekòl tèt an wo Envitasyon pou [...]

Echantiyon Leson

June 14th, 2019|Comments Off on Echantiyon Leson

Men kèk bèl echantiyon pou n lanse bibliyotèk nimerik pou lekòl tèt an wo. Men ki jan Paul Belony prezante yo: [...]