Senpozyòm MIT-Ayiti

27–28 mas 2017

Lendi 27 mas:

8:00 – 9:00am Akèy
9:00 – 10:00am Senpozyòm MIT-Ayiti: Lansman, Istorik & Objektif | Michel DeGraff & Vijay Kumar
10:00 – 12:00pm Inisyativ MIT-Ayiti: Kote n rive? Ki sa n aprann sou wout? | Michel DeGraff & Glenda Stump
12:00 – 1:30pm Manje midi & brase lide sou postè | An n fouye zo nan kalalou nan aprantisaj aktif nan divès pwojè edikasyon
1:30 – 2:30pm Prezantasyon: Campus Henry Christophe, Limonade, Université d’État d’Haïti | Audalbert Bien-Aimé
2:30 – 3:30pm Prezantasyon: Konbit MIT-Ayiti| Abdias Augustin,  Jean Genis Dorvilien, Jimmy Fedna, Etrenne François, Guerda Jean-Guillaume, Adler Thomas
3:30 – 4:30pm Prezantasyon: Lekòl Kominotè Matènwa| Chris Low & Abner Sauveur
4:30pm Ranmase epi pataje | Michel DeGraff


Tuesday March 28:

8:00 – 9:00am Akèy
9:00 – 9:15am Byenveni epi rapèl | Michel DeGraff & Vijay Kumar
9:15 – 11:00am Panèl: Defi epi siksè nan itilizasyon lang matènèl nan edikasyon | Michel DeGraff (Moderator), Hubert Devonish & Julian Hylton-Chambers (University of the West Indies), Marta Dijkhoff (Alsa Papiamentu & Dijkhoff Learning Unlimited), Chris Low & Abner Sauveur (Lekòl Kominotè Matènwa), Marjoto L. Mathurin (Inivèsite Karayib), Akademisyen Pauris Jean-Baptiste (Akademi Kreyòl Ayisyen)
11:00 – 12:00pm Brase lide: Eksperyans Inisyativ MIT-Ayiti a | Michel DeGraff & Haynes Miller (Facilitators)
12:00 – 1:00pm Manje midi—Bingo pou kreye rezo | Meet someone new & get to know your colleagues
1:00 – 2:00pm Prochen etap nan lavni | Michel DeGraff & Vijay Kumar
2:00 – 3:30pm Estrateji amonizasyon “men anpil, chay pa lou”—Travay an tab wonn | Tout patisipan yo • Kreye kominote ki gen menm enterè, menm objektif • Brase lide sou lide patisipan yo & sou opòtinite ke yo ka pataje • Idantifye lide ki ka ede planifye pou lavni
3:30pm Ranmase, pataje epi kalkile lavni | Tout patisipan yo