kirky

/kirky

About kirky

This author has not yet filled in any details.
So far kirky has created 95 blog entries.

Ayiti, ann avan!

Credit: MIT-Haiti Initiative, Creative Commons By-NC-SA Sa a se yon albòm videyo sou vizit Premye Minis Laurent Lamothe Premye ak delegasyon li nan MIT le 17 avril 2013. Se lè sa a te gen yon akò ki te siyen ant Inisyativ MIT-Ayiti a (http://haiti.mit.edu) ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak Devlòpman Pwofesyonèl (MENFP). Objektif [...]

By | July 10th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Go, Haiti, Go!

Credit: MIT-Haiti Initiative, Creative Commons By-NC-SA This is a video album of the visit at MIT on April 17, 2013, of Haiti's Prime Minister Laurent Lamothe and his delegation for the signing of an agreement between the MIT-Haiti Initiative (http://haiti.mit.edu) and Haiti's Ministry of National Education and Professional Development (MENFP). The main purpose [...]

By | July 10th, 2013|News|2 Comments

Kounye a, resous fizik (PhET) yo disponib an Kreyòl

PhET yo ban nou kichòy pou n kapab pran plezi, kominike epi jwenn bon jan fidbak, pandan n ap manipile yon latriye similasyon sou fenomèn fizik; n ap jwenn zouti ki baze sou rechèch sa yo gratis. Pou ede etidyan yo wè ak de je yo epi konprann konsèp yo, similasyon PhET yo anime bagay [...]

By | June 18th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Physics resources (PhET) now available in Kreyòl

PhET provides fun, interactive, research-based simulations of physical phenomena for free. To help students visually comprehend concepts, PhET simulations animate what is invisible to the eye through the use of graphics and intuitive controls such as click-and-drag manipulation, sliders and radio buttons. In order to further encourage quantitative exploration, the simulations also offer measurement instruments [...]

By | June 12th, 2013|News|0 Comments

Inivèsite MIT ak Gouvènman Ayisyen an siyen yon akò pou ankouraje ansèyman Syans, Jeni, Teknoloji ak Matematik an kreyòl

Yon nouvo pwogram ki fèt pou ede Ayisyen fè edikasyon teknik. Peter Dizikes, Biwo Enfòmasyon MIT 17 avril 2013 Jodi a MIT ak Ayiti siyen yon nou akò pou travay ansanm pou fè pwomosyon ansèyman syans, teknoloji, jeni ak matematik (STEM) an kreyòl. Sa fè pati efò k ap fèt pou ede Ayisyen aprann nan [...]

By | May 15th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Ekip MIT-Ayiti a resevwa finansman pou devlope resous pou aprantisaj aktif ki baze sou teknoloji ak kreyòl

Credit: Brandon MuramatsuMichel DeGraff Michel DeGraff, pwofesè lengwistik, kontan anonse ke Ekip MIT a reyisi jwenn yon bon kantite sibvansyon pou senk an nan men Fondasyon Nasyonal pou Lasyans oz Etazini (ann angle: “National Science Foundation” oswa “NSF”). Finansman sa a se pou ede tout moun ki pale yon lang matènèl ki pa gen [...]

By | May 14th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Inisyativ MIT–Ayiti a ap travay pou pèmèt tout moun aprann

Nan dat 20 septanm 2012, Pwofesè lengwistik MIT, Michel DeGraff, ak Doktè M.S. Vijay Kumar nan Biwo Inovasyon nan Edikasyon ak Teknoloji fè yon prezantasyon sou Inisyativ MIT-Ayiti a nan yon senpozyòm sou jan MIT ap travay tou patou nan lemonn. Senpozyòm nan te santre sou jan MIT ap chanje lemonn gras a angajman li [...]

By | May 14th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Ayiti Pare (Haiti is ready)

Credit: MIT-Haiti Initiative, Creative Commons By-NC-SA Sa se yon videyo George Zaidan sou Inisyativ MIT-Ayiti a. Inisyativ sa a ap devlope resous pou edikasyon san baryè an Kreyòl, n ap evalye resous sa yo epi n ap distribiye yo pou nou ranfòse kapasite pou aprantisaj aktif nan syans, teknoloji, jeni ak matematik (STEM: [...]

By | May 14th, 2013|Nouvèl|Comments Off on Ayiti Pare (Haiti is ready)

Patrick Attié fè tou inivèsite Ayiti yo epi l pale de bezwen yo genyen

Nan yon prezantasyon videyo, Patrick Attié montre dega ki fèt nan Fakilte Syans, Inivèsite d Eta d Ayiti ak Lekòl siperyè enfotwonik Ayiti (ESIH) apre tranblemanntè a. Epitou li montre ki jan y ap travay sou twa aspè diferan: chèche finansman pou rekonstriksyon (pou yon plas pwovizwa), jere tranzisyon an pou etidyan yo ka kontinye [...]

By | May 13th, 2013|Pwen enpòtan|0 Comments

Michèle Pierre-Louis pale sou enpòtans rekonstriksyon an

Madam Michèle Pierre-Louis montre enpòtans ki genyen pou rekonstwi sistèm edikasyon ann Ayiti ak enpòtans pou fè vwa Ayisyen ak kilti ayisyen ale lwen nan efò pou rekonstriksyon an o nivo entènasyonal: “Pandan kèk tan nan vi mwen, mwen te yon edikatè, e m panse edikasyon gen anpil valè. Rekonstwi [sistèm] edikasyon an [...]

By | May 13th, 2013|Pwen enpòtan|0 Comments